TR EN
Menü

Sağlık Sektörünü Küresel İklim Hedefleriyle Uyumlu Hale Getirmek

9 dakika 35 saniye - 26.01.2023
TeknolojiAraştırma
Paylaş
Paylaş
Linki Kopyala
https://trpharm.com/blog-detay/Saglik-Sektorunu-Kuresel-Iklim-Hedefleriyle-Uyumlu-Hale-Getirmek

Küresel Sağlık Sektörü, Sera Gazı Emisyonları Açısından Diğer Sektörlerle Nasıl Karşılaştırılır?

Sağlık sektörü genel olarak sektördeki belirli emisyon kaynaklarına atıfta bulunur, ancak yalnızca 'operasyonel' emisyonları hakkında rapor verir (kapsam 1, 2, yaklaşık 3). Bu, karmaşık hastane sistemlerinin günlük işleyişinin karbon ayak izimizi oluşturduğu anlamına gelir: karmaşık ısıtma sistemleri, 24 saatlik elektrik ihtiyaçları, karmaşık tedarik zinciri sorunları, yüksek teknoloji cerrahi makineler, gıda atıkları ve tabii ki hastanenin devasa ayak izi biyolojik tehlike atıkları. Bunlar hafifletmek için hayati öneme sahiptir ve açık olmak gerekirse sektör 'operasyonel' kaynakları ele almaya başlıyor.

Bununla birlikte, sektörümüzün emeklilik fonları gibi devasa kurumsal yatırımlar yoluyla ön uçta yaptığı milyarlarca dolarlık fosil yakıt yatırımlarının iklim etkilerini hesaba katma konusunda bir başarısızlık var. Practice Greenhealth'ten bir referans, hastane sera gazı kirliliğinin tüm kaynaklarının, kurumsal yatırımların %38 olduğunu ortaya koyuyor – tüm hastane kirliliğinin üçte birinden fazlası finanse edilen emisyonlardan kaynaklanıyor. Boston bölgesindeki hastanelerle ilgili yeni bir çalışma , bu kurumlar tarafından fosil yakıtlara yapılan finansal yatırımların, bu kurumların toplam operasyonel emisyonlarının üç katından fazla emisyona yol açtığı sonucuna varmıştır. Yine de bunların hiçbiri dikkate alınmadı. Sağlık sektörünün sera gazı katkısının gerçek düzeyi önemli ölçüde küçümsendi.

Finanse edilen emisyonları hesaba katmayan sağlık sektörü, bir akciğer kanseri hastasına radyasyon tedavisi görürken aynı zamanda onlara sigara içirmeye eşdeğerdir. Fosil yakıt tasfiyesinin devreye girdiği yer burasıdır.

Sağlık sektörünün karbondan arındırılmasını ve fosil yakıtlardan vazgeçmeyi engelleyen temel zorluklardan bazıları nelerdir?

Hastane CEO'ları henüz küresel bir halk sağlığı zorunluluğu olarak fosil yakıt tasfiyesine sahip görünmüyor. Yatırım yöneticileri (CEO'lara bağlı olarak çalışan ve farklı yatırımlar yapma yetkisine sahip olan), bize yalnızca yatırımların maksimum finansal getirisiyle ilgilendiklerini söylediler. Bunu birkaç hastane yatırım direktöründen duyduk: Kaiser, Sloan Kettering, Mass General ve daha fazlası. Belirli hastanelerde (birkaç isim vermek gerekirse Kaiser, Sloan Kettering, Mass General) birkaç bireysel kampanya, sağlık sektörü yatırım yöneticilerimizi sağlık profesyonellerinin sahip olduğu gerçek 'ilgi' konusunda körleştirmiş gibi görünen 'güvenilir çıkar' kavramıyla karşılaştı: fonlarımızın iklim yıkımını körüklemesini istemiyoruz – önceliklerimiz kâr değil, sağlık. Ve aslında, fosilsiz portföyler, fosil enerjili portföylerden daha iyi performans gösterdi.

Diğer bir zorluk da, özel ABD emekli maaşlarının Trump yönetimi tarafından yatırım kararlarını ESG sonuçlarını dikkate alacak şekilde kısıtlamak için hedef alınmış olmasıdır. Birçok yatırım yöneticisi bunu 'ellerini bağlamak' olarak nitelendirdi.

Bununla birlikte, Biden yönetimi kısa süre önce bu kararın nihai bir 'iptalini' yayınladı ve aslında yatırım seçimlerindeki iklim hususları artık Trump yönetimi altında olduğu gibi kısıtlanmıyor. Bu konuda hastane yatırım yöneticilerine yönelik yeni bir dizi yaklaşım bekliyoruz daha fazla mazeret yok.

Ele alınması gereken bir başka zorluk: Daha büyük, tanınmış ABD hastanelerinden bazıları Koch kardeşlerden ve petrol endüstrisi yöneticilerinden önemli bağışlar aldı. Örneğin, ABD'deki tüm yeni hastane binalarının adı David Koch Kanser Bakım Merkezi olarak adlandırılıyor.

Doğu kıyısındaki büyük bir hastanedeki sürdürülebilirlik yöneticisi bana, fosil yakıt yatırımlarını öne çıkararak fosil yakıt endüstrisi bağışçılarını rahatsız etmek istemediklerini söyledi. Önceki yıllarda tütün veya belirli silah sınıflarında yaptıkları tam olarak bu olsa da.

Yanıtımız sadece kampanyamızın adına bakın. Hayat kurtaracak cömert bağışları memnuniyetle karşılıyoruz. Ama tıpkı hastalarımıza tedavi seçeneklerinde doktorlarımızdan beklediğimiz gibi, kurumsal yatırımlarımız için 'Önce Zarar Verme' diyoruz. Ve şimdi tüm tıp dünyasının iklim krizinin küresel sağlık üzerindeki etkileri hakkında bildikleriyle bir çizgi çekiyoruz; fosil yakıt yatırımlarının zamanı doldu.

'Önce Zarar Verme' kampanyası sağlık çalışanlarını, profesyonel kurumlarını fosil yakıtlardan vazgeçmeye teşvik etme çabalarında nasıl destekliyor?

Mart 2022'de New England Journal of Medicine'de yayınlanan First, Do No Harm adlı yayınla piyasaya sürülen Do No Harm, artık her seviyeden binlerce sağlık profesyoneli tarafından takip ediliyor. Küresel tasfiye hareketi hakkında bilgi paylaşımı da dahil olmak üzere, hastanelerdeki bireysel personelin tasfiye konusunda yöneticilere nasıl yaklaşabileceği konusunda rehberlik sunuyoruz. Bugüne kadar, tüm sektörlerden 40 trilyon dolardan fazlasını temsil eden 1550'den fazla kurum, şimdiden bir dereceye kadar fosil yakıt tasfiyesi taahhüdünde bulundu. Bu kolayca erişilebilir ve iyi kaynaklara sahip hastanelerimizin oldukça kolay bir şekilde yapabileceği bir şeydir.

Noktaları birleştiriyoruz; sağlık topluluğu, iklim krizinin küresel halk sağlığına yönelik en büyük uzun vadeli tehdit olduğunu yüksek sesle ve net bir şekilde belirtiyor ve sağlık uzmanları, kirliliği azaltma ihtiyacı konusunda net. Bu sadece uzun vadeli iklim enkazı ile ilgili değil, aynı zamanda günümüzde halk sağlığını etkileyen fosil yakıt emisyonlarından kaynaklanan derin toksik hasarla da ilgili . Petrol üreten tesislerin yakınında yaşayan insanlar, önemli ölçüde daha yüksek oranda zayıflatıcı ve hatta ölümcül hastalıklara sahiptir. Fosil hava kirliliğine (PM2, büyük ölçüde fosil yakıt egzozundan) maruz kalma, milyonlarca 'önlenebilir' küresel ölümden doğrudan sorumludur. Fosil ekonomisinin neden olduğu çevresel adaletsizlik devam ediyor.

Birincisi, Zarar Verme kampanyası, bu kirliliğin temel nedenine iniyor: Fosil yakıt endüstrisi tarafından geliştirilen devasa ve modası geçmiş fosil altyapısı için devasa sermaye sağlayan kendi emeklilik fonlarımız tarafından fosil yakıtlara yatırılan milyarlar. Buna, tüm yeni fosil yakıt projelerini durdurmaya yönelik açık ihtiyaca doğrudan karşıt olarak, halen planlanmakta olan şaşırtıcı miktarda yeni uluslararası fosil yakıt projesi de dahildir.

Hala fosil yakıtlara yatırılan emekli maaşlarımız bunu mümkün kılıyor. Bu noktaları birleştiriyoruz ve sağlık profesyonelleri haklı olarak giderek daha fazla dehşete kapılıyor.

Başkanı ve ABD Kongresini iklim konusunda güçlü adımlar atmaya çağıralım demek bir şey, 'çalıştığımız yerde: KENDİ EMEKLİLİK PLANIMIZIN bu küresel sağlık krizine katkıda bulunmasını istemiyoruz' demek başka bir şey.

Birincisi, Zarar Verme kampanyası aynı zamanda önde gelen profesyonel ve tıbbi kuruluşlara, fosil yakıt tasfiyesini yerleşik emisyon azaltma araç kutusunun temel bir bileşeni haline getirmeleri için baskı yapıyor. Örneğin, Ulusal Tıp Akademisi'ne (NAM) 75.000'den fazla kişinin imzaladığı bir dilekçe gönderdik ve NAM'ı sağlık sektöründe fosil yakıtların tasfiyesi çağrısında bulunmaya ve liderlik yapmaya çağırdık.

Sonuç olarak, NAM'ın birkaç üyesi, fosil yakıt tasfiyesine tam destek veren Birinci Zarar Verme kampanyasına ulaştı ve İlk Zarar Verme kampanyası, liderliği doğrudan sağlık sektörü yatırımlarını ciddi şekilde ele almaya yönlendiriyor. Ulusal Tıp Akademisi Başkanı Dr Victor Dzau ile bu konuda doğrudan temas kurduk ve hem bireysel hem de kurumların rollerine ışık tutmaya devam edeceğiz. Yakında, ABD'nin en büyük sağlık kurumlarından bazılarının belirli fosil yakıt stoklarını listeleyen oldukça ayrıntılı raporlar bekliyoruz. Örneğin, pek çok kişi saygın Mayo kliniğinin aslında Teksas'ta bir dizi petrol kuyusuna sahip olduğunun farkında değil.Sağlık hizmetlerinin karbon ayak izini azaltırken altyapısını iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha dirençli hale getirmeye yardımcı olabilecek temiz enerji teknolojileri veya önlemlerine ilişkin bazı örnekler paylaşabilir misiniz?

Birçok hastane şu anda emisyon azaltıcı operasyonel önlemler alıyor, iklime duyarlı yeni binalar için muazzam çabalar sarf ediliyor, örneğin, NYC'deki Sloan Kettering, Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik (LEED) sertifikasına sahip birkaç yeni tesis inşa etti ve birkaç Amerikan hastanesi, operasyonel ayak izlerini azaltmak için NYC iklim mücadelesine imza attı. Hastaneler, daha önce düzenli depolamaya gönderilen tek kullanımlık ürünlerin yeniden işlenmesi de dahil olmak üzere, atık azaltma çalışmalarına da katılıyor. Karbon ağırlıklı anestezi gazları daha az karbonlu alternatiflerle değiştiriliyor. Genel olarak, klinik dışı ortamlardaki tek kullanımlık plastikler tedarik edilmektedir. Malzemelerin yerel olarak tedarik edilmesi ve daha fazla bitki bazlı gıda politikaları artık yaygın.

Hastanelerimiz tütüne yatırım yapmaya devam ederse dehşete düşeriz. Kökeni fosil yakıtlar olan iklim krizinin insan sağlığına ve hakkaniyete yönelik derin tehditlerini kabul eden dünyadaki her bir tıbbi kuruluşa rağmen hastanelerimizin fosil yakıtlara yatırım yapmaya devam etmesi bizi dehşete düşürdü.

Kaynak:

The Lancet - The Lancet is a leading medical journal that covers a wide range of topics, including climate change and health. Their website provides access to articles and reports on the health impacts of climate change and strategies for reducing the healthcare sector's carbon footprint: https://www.thelancet.com/climate-and-health

World Health Organization (WHO) - The WHO is a specialized agency of the United Nations that is responsible for international public health. Their website provides information on the health impacts of climate change, as well as resources and guidance for the healthcare sector to reduce its carbon footprint: https://www.who.int/health-topics/climate-change#tab=tab_1

Health Care Without Harm - Health Care Without Harm is an international organization that works to promote sustainable healthcare practices and reduce the environmental impact of the healthcare sector. Their website provides information on sustainable healthcare practices, as well as resources for healthcare professionals and organizations: https://noharm-global.org/

The Medical Society Consortium on Climate and Health - The Medical Society Consortium on Climate and Health is a coalition of medical societies that works to raise awareness of the health impacts of climate change and promote policies and practices that address climate change. Their website provides information on the health impacts of climate change, as well as resources for healthcare professionals and organizations: https://medsocietiesforclimatehealth.org/

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak ve hizmetlerimizi daha etkin sunmak için, üçüncü kişilere ait olanlar da dahil, çerezler ve benzer teknolojiler kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası ve KVKK metni’ni ve Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

Çerez Ayarları
SAĞLIK İHTİYAÇLARINI İNOVATİF ÇÖZÜMLERLE BULUŞTURUYORUZ