TR EN FR AR
Menu

Gastroenteroloji

Gastroenteroloji, sindirim sistemi organlarının yapısı, fonksiyonları ve hastalıklarını inceleyen iç hastalıkları yan dallarından biridir.

Temel sindirim sistemi organlarından biri olan karaciğer hayatın devamı için gerekli olan yüzlerce görevi bir arada yapan, vücudumuzun fabrikası olarak nitelendirebileceğimiz çok önemli bir organdır. Tek bir karaciğerimiz var-. Karaciğerin başlıca görevleri arasında, vücudun enerji kaynaklarının kontrolü, enfeksiyonlarla mücadele, toksin ve ilaçların yıkılması ve atılımı, albümin ve pıhtılaşma faktörleri gibi bazı proteinlerin üretimi, safranın üretimi ve atılımı yer alır. Karaciğer hastalıklarında bu görevlerde çeşitli derecelerde yetersizlik oluşabilir. Karaciğer yetmezliği iki şekilde gelişir. Birincisi, virüs, ilaç, mantar gibi karaciğer hücrelerinde hızlı hasar yaratan etkenlerle oluşan akut karaciğer yetmezliği. Diğeri ise yine en sık görülen virüslere (Hepatit B ve C) bağlı olarak gelişen, bunun yanında alkol gibi toksik ajanlarla da oluşabilen uzun zamana yayılmış, yavaş gelişen ve siroz ile sonlanan “kronik karaciğer yetmezliği” tablosudur.1

Yukarıdaki nedenler dışında genetik geçişi olan çeşitli metabolizma bozukluklarında da karaciğer yetmezliği görülebilir. TRPharm Gastroenteroloji alanında Wilson Hastalığı gibi karaciğer yetmezliği gelişebilen hastalıklara odaklanmıştır.2

Bu web sitesinde sunulan bilgilerin amacı doktorunuza veya eczacınıza danışmanın yerini almaları değildir.

TRPharm web sitesindeki içerikler hekim ve eczacılara yönelik bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekim ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.

1-(https://www.tkad.org.tr/karaciger-sirozu-ve-komplikasyonlari/ erişim: Kasım 2022)

2-(https://www.uptodate.com/contents/wilson-disease-clinical-manifestations-diagnosis-and-natural-history search=wilson&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1 erişim Kasım 2022)

İmmünoloji

Bağışıklık sistemimiz vücudumuza giren yabancı maddeler ve zararlı mikroorganizmalara karşı (bakteri, virüs, mantar vb.) korunmada görevlidirler. Yabancı ve zararlı olan bu etkenleri direkt yok edebilirler ya da bu etkenlere karşı özgün antikorlar üreterek etkisizleştirmeye çalışırlar. Bağışıklık sistemini oluşturan elemanların (hücreler, proteinler vb.) eksikliği veya fonksiyonlarında bozukluk olması durumunda, vücudumuza giren zararlı etkenlere karşı mücadele zayıflar ve tekrarlayan, ağır seyreden enfeksiyonlar ortaya çıkabilir.

İmmün sistem bozuklukları erken dönemde (yenidoğan döneminden itibaren) belirti verebilir. Özellikle; tekrarlayan, ağır, tedavisi zor enfeksiyonlar; büyüme gelişme geriliği; tekrarlayan sinüzit; zatürre; kulak enfeksiyonları; ciltte yaygın enfeksiyonlar; ailede immün sistem bozukluğu olan kişilerin olması durumlarında mutlaka hekime başvurulması gerekmektedir.

Bağışıklık sistemimizin fonksiyonlarında bozulma sonucu ortaya çıkan bir diğer durum ise alerjilerdir. Vücudumuza giren alerjen olarak adlandırılan yabancı maddelere karşı verilen anormal yanıt sonucunda çeşitli bulgular ortaya çıkmaktadır. Bulgular çok hafif düzeyde olabileceği gibi yaşamı tehdit edecek boyutlarda da olabilir. Alerjik reaksiyonun geliştiği organlara bağlı olarak hastalıklar ortaya çıkmaktadır.

Alerjenler sadece solunum yolu ile alınmaz. Yiyecekler ile aldığımız besin proteinleri de alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Günümüzde besin alerjileri anafilaksinin en önemli nedenini oluşturmaktadır.

Bu web sitesinde sunulan bilgilerin amacı doktorunuza veya eczacınıza danışmanın yerini almaları değildir.

TRPharm web sitesindeki içerikler hekim ve eczacılara yönelik bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekim ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.

Medikal Estetik Ve Dermatoloji

Cilt yaşlanması ve saç kaybı; hem kadın hem de erkeklerde görülen ve birçok insanın yaşam kalitesini etkileyen , modern zamanların önemli sorunları arasında yer alırlar. Genetik faktörler, güneşin zararlı UV ışınları, stres, beslenme alışkanlıkları, sigara, serbest radikaller ve çevresel maruziyetler bu rahatsızlıkların gelişiminde ve ilerlemesinde rol oynarlar.

Estetik kaygıların yanı sıra psikolojik etkileri olan bu sorunlar ile mücadelede yeni teknolojiler ve tedavi yaklaşımları giderek daha da önem kazanmaktadır.

TRPharm olarak cilt rejuvenasyonu ve saç folikülü otolog mikrogreft alanında yenilikçi tedavileri, hekim ve hastalarımıza ulaştırmanın misyonumuzun ana bileşeni olduğunun bilincinde ve sorumluluğunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz.

Bu web sitesinde sunulan bilgilerin amacı doktorunuza veya eczacınıza danışmanın yerini almaları değildir.

TRPharm web sitesindeki içerikler hekim ve eczacılara yönelik bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekim ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.

Nöroloji - Nadir Hastalıklar

Toplumun geneli ile kıyaslandığında az sayıda kişiyi etkileyen hastalıklara nadir hastalıklar denmektedir. Bir hastalık bir bölgede nadirken başka bir bölgede sık görülebilir. Binlerce nadir hastalık vardır. Bugüne kadar altı yüz – yedi yüz bin civarında nadir hastalık tanımlanmıştır ve medikal literatüre yenileri eklenmektedir.

Hemen tüm genetik hastalıklar nadirken, nadir hastalıkların tümü genetik değildir. Bu hastalıklardan etkilenen bireyler tanı, bilgi edinme ve nitelikli profesyonellere ulaşma konularında benzer güçlükleri yaşamaktadırlar.

Nadir hastalıklardan etkilenenler psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve kültürel yönlerden genellikle savunmasız kalmaktadırlar.

TRPharm, her biri 1/50.000’den az karşılaşılan serebrotendinöz ksantomatozis, üre siklus kusuru, NAGS eksikliği, organik asidemi, fenilketonüri ve portföyüne dahil edeceği başka nadir hastalıkların hastalıklarının tedavisinde yanınızda olacaktır.

Bu web sitesinde sunulan bilgilerin amacı doktorunuza veya eczacınıza danışmanın yerini almaları değildir.

TRPharm web sitesindeki içerikler hekim ve eczacılara yönelik bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekim ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.

Oftalmoloji

Oftalmoloji, göz sağlığına odaklanan özel bir tıp alanıdır. Gözü etkileyebilecek anatomik, fizyolojik ve diğer hastalıkları içerir. Tarihsel olarak oftalmoloji bilimi hem sağlıkta hem de hastalıkta görme işlevinin tüm yönlerini kapsamıştır. Göz doktoru, göz ile ilgili hastalıklarda önleme, teşhis ve tıbbi tedavi ile ilgilenen uzman bir doktordur. Bu alanlar cerrahi prosedürleri ve farmasötik müdahaleleri içerebileceğinden göz doktorları her iki alanda da eğitime sahiptir.

DSÖ’nün 2017 yılı verilerine göre, dünya genelinde 253 milyon kişide görme bozukluğu olduğu, bunlardan 36 milyonun kör olduğu, 217 milyonunda ise orta ve ağır derecede görme bozukluğu bulunduğu tahmin edilmektedir1. Yine DSÖ verilerine göre, tüm görme bozukluklarının %80’inden fazlasının önlenebildiği ya da tedavi edilebildiği bilinmektedir1.

Türkiye’de yapılmakta olan ve bundan sonra yapılması planlanan çalışmalara ışık tutması açısından; okul temelli eğitim de dahil olmak üzere, görme işlevinin önemi hakkında eğitim vermek ve farkındalık yaratmak için kampanyalar düzenlenmesi, kamu önderliğinde, özel sektör ve sivil toplumun da katılımıyla, ulusal ve uluslararası çok paydaşlı ortaklıklar oluşturulması ve küresel yaşlanma ile birlikte önemi ve büyüklüğünün de artması beklenen görme bozukluklarına yönelik göz sağlığı çalışmalarının ülkenin geniş kapsamlı sağlık politikaları ve stratejileri içinde yer alması gibi uygulamalar sürdürülmektedir2.

TRPharm genel göz sağlığının korunması ve önlenebilir körlüğün en önemli nedenlerinden Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu gibi alanlara odaklanmıştır3.

Bu web sitesinde sunulan bilgilerin amacı doktorunuza veya eczacınıza danışmanın yerini almaları değildir.

TRPharm web sitesindeki içerikler hekim ve eczacılara yönelik bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekim ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.

1-The World Health Organization. Vision impairment and blindness. Fact Sheet. Updated October, 2017. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/

2-The World Health Organization. Universal eye health: a global action plan 2014-2019. WHO Press. Spain, 2013.

3-https://www.uptodate.com/contents/age-related-macular-degeneration-the-basics?search=macular%20degeneration&source=search_result&selectedTitle=1~74&usage_type=default&display_rank=1

Onkoloji Kanser Nedir?

Anne karnından itibaren insan bedeninin her bir hücresi, büyüme, olgunlaşma, çoğalma ve ölümü kontrol eden karmaşık bir sisteme sahiptir. Bu kontrol mekanizmalarında hücresel düzeyde genetik hasar oluşması ve bu hasarların birikmesi sonucu vücudun bir bölümündeki hücrelerde işlevsiz ya da istenmeyen işlevlerde kontrolsüz hücre artışı ile kanser oluşur. Her doku ve organda kanser oluşabileceği gibi aynı dokudaki kanserlerin bile birçok çeşidi vardır, ancak hücrelerin kontrol dışı kalıp anormal çoğalması tüm kanserlerin ortak özelliğidir.

TRPharm non-Hodgkin lenfoma (NHL), böbrek tümörü, kronik lenfositik lösemi (KLL), meme kanseri, akciğer kanseri, kolorektal kanser ve prostat kanseri gibi solid ve hematolojik tümörlerin tanı ve tedavisinde kansere karşı savaşta her zaman yanınızda olacaktır.

Bu web sitesinde sunulan bilgilerin amacı doktorunuza veya eczacınıza danışmanın yerini almaları değildir.

TRPharm web sitesindeki içerikler hekim ve eczacılara yönelik bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekim ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.

SAĞLIK İHTİYAÇLARINI İNOVATİF ÇÖZÜMLERLE BULUŞTURUYORUZ

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak ve hizmetlerimizi daha etkin sunmak için, üçüncü kişilere ait olanlar da dahil, çerezler ve benzer teknolojiler kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası ve KVKK metni’ni ve Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

Çerez Ayarları