TR EN FR AR
Menu

İş Etiği İlkelerimiz ve Tutumlarımız
İlkelerimiz

İnsan haklarına saygı önceliğimizdir.
Farklılıklar zenginliğimizdir. İşe alım sürecinde bunu gözetiriz.
Herkesin eşit fırsata sahip olması bizim için önemlidir.
Herkesin birbirinin hakkına saygılı olduğu bir çalışma ortamı önceliğimizdir.
Şiddete tahammülümüz sıfırdır.
Ürünlerimizin güvenli bir şekilde temin edilmesine ve hastaların sağlığına önem veririz.
Etik davranmak her kararımızın temelini oluşturur.
Hastalar ilaçlarımızı/sağlık ürünlerimizi kullandığında içimizin her açıdan rahat olmasını isteriz.
Etik davranış yasalara uyum sağlamanın ötesindedir. Her zaman en yüksek etik değerleri dikkate alırız.

Gizlilik

Çalışanlarımız TRPharm ve/veya iş yaptığı kişiler/şirketler ile ilgili bilgileri, aksine izin verilmedikçe, gizli tutmakla yükümlüdür.
Gizlilik kapsamındaki bilgilere iş stratejileri, müşteri bilgileri, finansal bilgiler, banka hesap bilgileri, know-how, üçüncü kişilerden alınan bilgiler dahildir.
Gizliliği temin amacıyla kullandığımız elektronik aletlerin, hesaplarımızın yeteri düzeyde korunduğundan, şifrelendiğinden ve yetkisiz kişilerin erişimini önlemek için gereken tüm önlemlerin alındığından emin olunur.

Finansal Bütünlük

Raporlarımızın düzgün olması uzun vadede başarıyı yakalamamız için önemlidir.
Yaptığımız her işlemi zamanında, doğru ve dürüst bir şekilde raporlamak, buna ilişkin TRPharm politikalarına hakim olmak önemlidir.
Devlet kuruluşları ve düzenleyici tüm kuruluşlara sunduğumuz rapor ve belgelerde tam, adil, doğru, güncel ve anlaşılır açıklamalar yapmakla yükümlüyüz.
Finans departmanında çalışılmasa dahi bu noktalara özen göstermek ve bu konuda yaşanılan/yaşanılabilecek sorunları bildirmemiz önemlidir.

Hukuka Uygun Hareket Etmek

Tüm faaliyetlerimizde yürürlükteki düzenlemelere uygun ilerlediğimizden emin oluruz.
Faaliyet alanımızın daha sıkı düzenlemelere tabi olduğu bilinciyle hareket ederiz. Tanıtım, ruhsatlandırma ve satışa ilişkin düzenlemeler başta olmak üzere faaliyet alanımızla ilgili tüm düzenlemelere uygun hareket etmeye özen gösteririz.

Kurumsal İtibar

Davranışlarımızın ve yaptığımız işlerin TRPharm’ın itibarı üzerinde etkisi olduğunu unutmayız.
TRPharm’ın itibarını kötü yönde etkilememek için hukuka ve etik politikalara uygun hareket etmekle yükümlüyüz.
Devlet kuruluşları ve düzenleyici tüm kuruluşlara sunduğumuz rapor ve belgelerde tam, adil, doğru, güncel ve anlaşılır açıklamalar yaparız.

Çevreye Saygı

Çevre, sağlık ve güvenlik konularıyla ilgili tüm geçerli yasalara ve düzenleyici kurallara uygun ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin farkında olarak hareket ederiz.
SAĞLIK İHTİYAÇLARINI İNOVATİF ÇÖZÜMLERLE BULUŞTURUYORUZ

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak ve hizmetlerimizi daha etkin sunmak için, üçüncü kişilere ait olanlar da dahil, çerezler ve benzer teknolojiler kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası ve KVKK metni’ni ve Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

Çerez Ayarları